آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1529
تعداد پذیرش 281
تعداد عدم پذیرش 1072

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 181
تعداد مشاهده مقاله 400149
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 86791
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 42 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 382 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 71 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 63 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 56 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 107 روز
درصد پذیرش 18 %