آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1273
تعداد پذیرش 228
تعداد عدم پذیرش 930

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 126
تعداد مشاهده مقاله 75363
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 25695
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 39 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 409 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 71 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 65 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 62 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 75 روز
درصد پذیرش 18 %