آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1361
تعداد پذیرش 250
تعداد عدم پذیرش 967

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 140
تعداد مشاهده مقاله 128231
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 39293
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 39 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 400 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 71 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 64 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 60 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 91 روز
درصد پذیرش 18 %