آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1222
تعداد پذیرش 202
تعداد عدم پذیرش 892

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 109
تعداد مشاهده مقاله 54735
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 18197
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 38 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 409 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 71 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 66 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 64 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 79 روز
درصد پذیرش 17 %