فرآیند داوری

داوری مقالات در این نشریه بصورت بسته انجام می پذیرد و اسامی نویسندگان برای داور و اسامی داوران برای نویسندگان مخفی است.

بررسی مقالات در این نشریه به این صورت است که ابتدا مقاله بر اساس استاندارد نشریه بررسی میگردد و در صورت تأیید برای سردبیر ارسال می گردد.

مقالات اگر با محتوای نشریه همخوانی داشته باشند و دارای نوآوری و یا پیشنهادات کاربردی در جهت پیشبرد اهداف نشریه باشند برای داوران ارسال می‌گردد در غیراینصورت بدون ورود به پروسه داوری اعلام رد می شود.

مقاله تأیید شده سردبیر، برای سه داور ارسال می‌گردد و با دریافت دو رأی مشابه نتیجه مقاله به سردبیر گزارش می‌شود.

تصمیم نهایی در خصوص رد یا پذیرش مقاله بعهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه می باشد.

 معیارهای داوری مقالات

  • مستند بودن مقاله و بهره وری از یافته های مدرن
  • روش علمی تحقیق (مقدمه هدف طرح مساله نتیجه گیری)
  • میزان نوآوری و ابتکاری بودن 
  • ضرورت و اولویت موضوع
  • رعایت اصول نگارش 
  • انسجام و شیوایی مقاله 
  • کمیت حجم مقاله
  • کیفیت منابع و مآخذ
  • همخوانی عنوان با محتوای مقاله

 

 داوران همکار نشریه سال 1400-1401

  

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

رشته تخصصی

سازمان

 

   

 

محسن

اسمعیلی

استادیار

 

پژوهشگاه تربیت بدنی

 

 

Researchgate

 

مصطفی

افشاری

استادیار

آینده پژوهی و مطالعات راهبردی در ورزش تربیتی

پژوهشگاه تربیت بدنی علوم ورزشی ،تهران، ایران

 

 

Researchgate

 

حسین

اکبری یزدی

استادیار

 

استادیار دانشگاه خوارزمی

 

 

Researchgate

 

علیرضا

الهی

استادیار

 

دانشگاه خوارزمی

Publones

Scopus

Researchgate

Orcid

فرشاد

امامی

استادیار

مدیریت دانش و سرمایه های اجتماعی در ورزش

دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

 

   

 

رضا

اندام

دانشیار

سبک زندگی و غنی سازی اوقات فراغت جامعه از طریق ورزش

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

   

 

احمدعلی

آصفی

استادیار

ورزش همگانی و ترویج آن در جامعه

استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان

 

   

 

علی اکبر

آقایی

سایر

آینده پژوهی و مطالعات راهبردی در ورزش تربیتی؛ نظام های تعلیم و تربیت در ورزش

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

   

 

هادی

باقری

استادیار

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی، تکنولوژی

دانشگاه شاهرود

 

   

 

مهدی

بشیری

استادیار

 

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

 

Researchgate

 

نوشین

بنار

استادیار

مدیریت دانش و سرمایه های اجتماعی در ورزش

دانشگاه گیلان

 

   

 

علیرضا

بهرامی

دانشیار

 

دانشگاه اراک

 

 

Researchgate

 

دنیا

پاداش

سایر

آینده پژوهی و مطالعات راهبردی در ورزش تربیتی؛ سواد حرکتی و ورزشی

معاونت تربیت بدنی و سلامت

 

   

 

محمد

پورکیانی

استادیار

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی، تکنولوژی و کیفیت خدمات آموزشی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانشگاه شهید بهشتی

 

   

 

سعید

تابش

استادیار

آینده پژوهی و مطالعات راهبردی در ورزش تربیتی

دانشگاه مازندران

 

 

Researchgate

 

زهرا

تسلیمی

سایر

سواد حرکتی و ورزشی

معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش

 

   

 

محمد

جوادی پور

دانشیار

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی،

دانشگاه تهران

 

Scopus

 

 

سید رضا

حسینی نیا

استادیار

 

دانشگاه شاهرود

 

   

 

محسن

حلاجی

استادیار

سواد حرکتی و ورزشی

دانشگاه فرهنگیان

 

Scopus

 

 

عباس

خدایاری

دانشیار

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی، تکنولوژی

علمی دانشگاه

 

Scopus

Researchgate

 

مرتضی

دوستی

دانشیار

جامعه شناسی و روانشناسی تعلیم و تربیت در حوزه ورزش

دانشگاه مازندران

 

 

Researchgate

 

نازنین

راسخ

استادیار

مدیریت دانش و سرمایه های اجتماعی در ورزش

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

Researchgate

 

مجتبی

رجبی

استادیار

مدیریت دانش و سرمایه های اجتماعی در ورزش

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

   

 

محمد مهدی

رحمتی

دانشیار

 

دانشگاه گیلان

 

 

Researchgate

 

مهدی

رسولی

استادیار

 

پژوهشگاه تربیت بدنی

 

 

Researchgate

 

زهره

رضایی

سایر

 

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

   

 

صالح

رفیعی

استادیار

سواد حرکتی و ورزشی

استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی

 

 

Researchgate

 

حسام

رمضان زاده

استادیار

 

استادیار دانشگاه دامغان

 

Scopus

Researchgate

 

رحیم

رمضانی نژاد

استاد

مطالعات فرهنگی در محیط­های ورزشی

دانشگاه گیلان

 

   

 

هادی

روحانی

استادیار

 

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

Publones

Scopus

Researchgate

Orcid

محمد

ریحانی

استادیار

آموزش و یادگیری تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانشگاه بجنورد

 

 

Researchgate

 

حسین

زارعیان

استادیار

 

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

Scopus

Researchgate

 

رسول

زیدآبادی

استادیار

آموزش و یادگیری تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانشگاه حکیم سبزوار

 

Scopus

Researchgate

 

مهدی

شریعتی

استادیار

مطالعات فرهنگی در محیط­های ورزشی

دانشگاه فنی و حرفه ای   امام علی (ع)

 

googlescholar

 

 

امیر

شمس

استادیار

آموزش و یادگیری تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

Scopus

Researchgate

 

علی

صابری

استادیار

ورزش همگانی و ترویج آن در جامعه

دانشگاه تهران

 

 

Researchgate

 

حمید رضا

صفری جعفرلو

استادیار

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی،

دانشگاه جهرم

 

   

 

بیتا

عرب نرمی

استادیار

 

دانشگاه دامغان

 

   

 

حسین

عیدی

استادیار

جامعه شناسی و روانشناسی تعلیم و تربیت در حوزه ورزش

دانشگاه رازی

 

 

Researchgate

googlscholar

جواد

غلامیان

استادیار

مدیریت دانش و سرمایه های اجتماعی در ورزش

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

Researchgate

 

رسول

فرجی

استادیار

 

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

 

Researchgate

 

حمید

قاسمی

دانشیار

مطالعات فرهنگی در محیط­های ورزشی

دانشگاه پیام نور

 

Scopus

Researchgate

 

محمدحسین

قربانی

استادیار

آینده پژوهی و مطالعات راهبردی در ورزش تربیتی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

Scopus

Researchgate

 

محمد

کشتی دار

دانشیار

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی، تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

Scopus

Researchgate

Orcid

سارا

کشکر

استادیار

 

دانشگاه علامه طباطبائی

 

Scopus

Researchgate

 

معصومه

کلاته سیفری

دانشیار

جامعه شناسی و روانشناسی تعلیم و تربیت

دانشگاه مازندران

 

 

Researchgate

 

احسان

محمدی ترکمانی

استادیار

سبک زندگی و غنی سازی اوقات فراغت جامعه از طریق ورزش

دانشگاه تهران

 

   

 

مینا

ملائی

استادیار

مطالعات فرهنگی در محیط­های ورزشی

دانشگاه گیلان

 

 

Researchgate

 

مجید

نامور

سایر

آینده پژوهی و مطالعات راهبردی در ورزش تربیتی

دانشگاه فرهنگیان

 

   

 

بهنام

نقی پور گیوی

استادیار

مطالعات حقوق و  اخلاق در ورزش

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

   

 

محسن

وحدانی

استادیار

آینده پژوهی و مطالعات راهبردی در ورزش تربیتی؛ سواد حرکتی و ورزشی

 دانشگاه اصفهان

 

 

 Researchgate

 Orcid