تعداد مقالات ارسال شده 1,172
تعداد مقالات رد شده 858
درصد عدم پذیرش 73
تعداد مقالات پذیرفته شده 211
درصد پذیرش 18
زمان پذیرش (روز) 128

 

 

تحت مجوز کریتیو کامنز تخصیص 4.0 بین‌المللی.

اطلاعات کلی نشریه

نشریه پژوهش در ورزش تربیتی، یک فصلنامه دسترسی آزاد (Open Access)است که توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی منتشر می ­شود. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می ­نماید. همه مقالات ارسالی توسط سامانه مشابهت یاب همیاب  بررسی می­ شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و پس از آن توسط داوران داخلی به دقت مورد ارزیابی قرار می ­گیرند. در این نشریه برای بررسی مقالات از روش داوری همتا (دوسو ناشناس) استفاده می­ شود. از این رو نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند که نوشته آن­ها به نحوی هویت آنان را آشکار ننماید.  پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی مالکیت حق چاپ تمام موارد منتشر شده را دارد. با این وجود بر اساس قوانین انتشارات با دسترسی آزاد، تمام مطالعات چاپ شده در این نشریه به صورت آزاد در وب سایت نشریه برای عموم بدون پرداخت هزینه قابل دسترس می باشد. 

    

 

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 23، تابستان 1400، صفحه 17-294 

5. تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه تندرستی زنان

صفحه 129-154

10.22089/res.2020.8473.1807

فرشاد امامی؛ محمدحسین قربانی؛ عباس دوستار روزبهانی؛ افسانه روحانی


8. شناسایی و تبیین عوامل موثر بر توسعه اخلاق در ورزش دانشگاهی

صفحه 209-234

10.22089/res.2019.7064.1618

میترا صفری دولو؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد؛ محمد کشتی دار


ابر واژگان