دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. اثر جایگاه اجتماعی بر تعهد حرفه ای معلمان تربیت بدنی با میانجی هویت‌سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

10.22089/res.2019.7605.1701

رحیم رمضانی نژاد؛ مینا ملائی؛ مهدی حدادی


2. مرور نظام‌مند تحقیقات حوزه فعالیت بدنی زمان فراغت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1398

10.22089/res.2019.7814.1731

علی ضیائی؛ نجف آقایی؛ مرجان صفاری؛ رضا یوسفی زنوز


3. بررسی عوامل محیط بیرونی مؤثر بر توسعه ورزش قهرمانی زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

10.22089/res.2020.8436.1803

زهرا ملکی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ مینا ملائی


4. عوامل موثر بر حمایت مالی از رویدادهای ورزش دانش‌آموزی و ارائه مدل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

10.22089/res.2020.8332.1793

محمد جعفری؛ مهرزاد حمیدی؛ سید نصرالله سجادی؛ حسین رجبی


5. شناسایی و مدل‌یابی مؤلفه‌ها و شاخص‌های ارزیابی کارآفرینی دانشگاهی در دانشکده‌های علوم ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1399

10.22089/res.2020.8812.1867

امیر رحیمی؛ محمد احسانی؛ مرجان صفاری؛ رسول نوروزی سید حسینی


7. مطالعه تطبیقی رویکردهای انتخاب و بکارگیری معلم تربیت بدنی و ورزش در ایران با کشورهای آمریکا، انگلستان، ژاپن و مالزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

10.22089/res.2020.9192.1922

علی اصغر مهرپور؛ حبیب هنری؛ غلام علی کارگر


8. نقش نهادهای تربیتی در نهادینه‌سازی فرهنگ و آداب حضور در استادیوم‌های فوتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1399

10.22089/res.2020.9193.1921

سپیده شبانی؛ شهرام شفیعی؛ رسول فرجی؛ بهبود یاریقلی؛ مهرعلی همتی نژاد


9. تدوین الگوی مفهومی هوشمندسازی هنرستان‌های تربیت‌بدنی با رویکرد مدرسه یادگیرنده و پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1399

10.22089/res.2020.8836.1872

شبنم فرضی خالدی؛ شهاب بهرامی؛ بهرام یوسفی


10. تاثیر اجرای برنامه جهانی «من می‌توانم» بر تغییر نگرش دانش‌آموزان ایرانی نسبت به ورزش فراگیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1399

10.22089/res.2020.9169.1918

محمد پورکیانی؛ علی Afrouzeh؛ محمد رضا برومند؛ سحر سهیلی


11. تاثیر توانمندسازی بر خودکارآمدی و عملکرد شغلی دبیران تربیت‌بدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1399

10.22089/res.2020.9011.1912

معصومه گل صنم لو؛ مهرزاد حمیدی؛ حسین رجبی نوش آبادی؛ نصرالله سجادی


12. شناسایی شگفتی‌سازها و پیشران‌های مؤثر بر آیندۀ ورزش تربیتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

10.22089/res.2020.9408.1953

رسول نظری؛ جواد شهولی کوه شوری؛ احمدرضا عسکری


13. تحلیلی بر المپیادهای ورزش دانشجویی ( ارائه الگو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

10.22089/res.2021.9727.1994

محسن اسمعیلی؛ احمد محمودی؛ محمد پورکیانی؛ رضا قاسم نژاد


14. ارائه مدل مفهومی توسعه سواد بدنی در ایران: بکارگیری نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

10.22089/res.2021.9268.1933

مصطفی محمدزاده؛ محمود شیخ؛ داوود حومینیان؛ فضل الله باقرزاده؛ انوشیروان کاظم نژاد


15. تجربه زیسته پناهندگان افغانستانی از موانع مشارکت در ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

10.22089/res.2021.9631.1980

علی افروزه؛ نصرالله سجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ رسول صادقی


16. الگوی پارادایمی توسعه‌ی تولیدات علمی در حوزه ورزش دانش‌آموزی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1400

10.22089/res.2021.9809.2009

میثم عسگر شمسی؛ حمید قاسمی؛ معصومه حسینی


17. شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر آموزش مجازی واحد تربیت بدنی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در دوران شیوع ویروس کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

10.22089/res.2021.9312.1940

سعیده کاشانی؛ محمد کشتی دار؛ رضا حیدری؛ مهدی اصفهانی؛ فخرالسادات طباطبائیان


18. واکاوی عوامل موثر بر مشارکت پایدار در ورزش دانشجویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

10.22089/res.2021.10027.2043

محمد حسین محسنی چلک؛ فرشاد امامی؛ محمدحسین قربانی؛ رسول طریقی


19. تأثیر روابط مبتنی بر اعتماد و تناسب فرد- شغل بر توانمندسازی روانشناختی و نگهداشت شغلی معلمان ورزش با نقش میانجی تناسب فرد- سازمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

10.22089/res.2021.9876.2019

شهرام نظری؛ کامران عیدی پور؛ معصومه بخیت


20. ارائة مدل بهبود هویت قومی از طریق ورزش حرفه‌ای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22089/res.2021.9065.1903

عباس اسدی؛ ابراهیم خوشنام؛ محمد صادق افروزه؛ یونس محمدزاده؛ حسین دست بر حق


21. نظارت و ارزیابی عملکرد ادارات کل تربیت بدنی و فوق‌برنامه دانشگاه‌های کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

10.22089/res.2021.9671.1984

محمد پورکیانی؛ امین دهقان قهفرخی؛ حمیدرضا مقصودی؛ مصطفی افشاری؛ محسن اسمعیلی؛ مهدیه سراجی


22. کاوش راهبرد ها و پیامد های تأسیس شرکت های زایشی دانشگاهی در صنعت ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.22089/res.2021.10438.2089

سحر پیرجمادی؛ حبیب هنری؛ احمد محمودی


23. تاثیر آموزش تلفیقی ریاضی با بازی‌های حرکتی بر پیشرفت یادگیری ریاضی و عملکرد شناختی دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.22089/res.2021.10349.2081

طاهره ندایی؛ محدثه حسین زاده


24. مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی در زمان همه گیری ویروس کووید 19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

10.22089/res.2021.10432.2088

فاطمه نادریان؛ امین خطیبی؛ صدیقه حیدری نژاد


25. تدوین مدل عوامل موثر در اثربخشی آموزش مجازی درس تربیت بدنی عمومی در شرایط همه گیری کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

10.22089/res.2021.10469.2092

محمد حسن عبدالهی؛ سجاد غلامی ترکسلویه؛ مهدی عباسیان


26. تعیین اولویت های راهبردی تربیت بدنی در مدارس بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22089/res.2021.10144.2060

مهرزاد حمیدی؛ نازنین راسخ؛ محمد رحیم


27. طراحی مدل برند شخصی معلمان تربیت بدنی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22089/res.2021.10974.2129

فریبرز رمضانی؛ محمد کشتی دار؛ مرتضی عظیم زاده؛ زهرا سادات میرزازاده


28. پایش راهبردهای مقابله‌ای جهت تعدیل چالش‌های استراتژیک ناشی از همه‌گیری کووید-19 در فدراسیون‌های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.22089/res.2021.10570.2103

جواد شهلایی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ فرزاد غفوری؛ فرزانه مظلومی سوینی


29. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانش‌آموزان هنرستان‌های تربیت بدنی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.22089/res.2021.10616.2107

ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ مهرزاد حمیدی؛ هادی پورحاجی


30. تبیین عوامل موثر بر طراحی ساختار های سازمانی سازگار برای ادارات تربیت بدنی دانشگاه های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.22089/res.2021.10941.2126

محبوبه اللهیاری؛ زهرا سادات میرزازاده؛ محمد کشتی دار؛ غلامرضا ملک زاده


31. آسیب‌شناسی ارزشیابی درس تربیت‌بدنی در مدارس متوسطه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.22089/res.2021.10949.2127

علی محمد صفانیا؛ طیبه ارشاد؛ ابوالفضل فراهانی؛ رضا نیک بخش


32. اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر راهبردهای تنظیم هیجان و خودکارآمدی ورزشی کودکان/ نوجوانان ورزشکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.22089/res.2021.10179.2065

سیاوش خداپرست؛ حسن عبدی؛ هاشم اسماعیلی؛ وحید بخشعلی پور


33. تأثیر الگو "تدریس بازی برای فهمیدن" بر سواد جسمانی پسران ده ساله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

10.22089/res.2021.10923.2124

فاطمه سبزواری شهرضا؛ شهاب پروین پور؛ مهدی نمازی زاده


34. مدل سازی کیفی استعدادیابی ورزش بسکتبال بر اساس منطق تحلیل محتوای پنهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

10.22089/res.2021.10559.2101

سیدمحمود علی زاده؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی


35. واکاوی رفتارهای غیراخلاقی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

10.22089/res.2021.11146.2142

رضا شجیع؛ رضا حیدری؛ کیانوش شجیع؛ احسان اسداللهی؛ سید محمد امیری


36. شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص عوامل موثر بر افزایش سطح سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی در آموزش مجازی ناشی از همه گیری کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1400

10.22089/res.2021.11393.2163

جواد غلامیان؛ احمد نظری ترشیزی؛ سمیه سمیعی؛ رامتین بهشتی


37. شناسایی عوامل موثر بر اجرای موفق واحد عمومی درس تربیت بدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22089/res.2021.11092.2136

شهناز روزبهانی؛ علی فهیمی نژاد؛ باقر مرسل


38. شناسایی عوامل موثر بر نهادینه سازی فعالیت بدنی اوقات فراغت: ارائه الگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22089/res.2021.11246.2153

امیرحسام رحیمی؛ احمدعلی آصفی


39. آزمون مدل شاخص های راهبردی موثر بر جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش همگانی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22089/res.2021.11309.2160

مریم ابراهیمی؛ حسن فهیم دوین؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسین پیمانی زاد


40. تدوین مدل عوامل موثر بر مهاجرت دانشجویان و دانش آموختگان علوم ورزشی به خارج از کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

10.22089/res.2021.11441.2168

سمیه روزبهانی؛ سعید امیرنژاد؛ عادله عظیمی دلارستاقی