دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. اثر جایگاه اجتماعی بر تعهد حرفه ای معلمان تربیت بدنی با میانجی هویت‌سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

10.22089/res.2019.7605.1701

رحیم رمضانی نژاد؛ مینا ملائی؛ مهدی حدادی


2. عوامل سوق دهنده، تسریع کننده و بازدارنده مشارکت دانش آموزان در فوق برنامه های تربیت بدنی مدارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

10.22089/res.2019.7695.1713

فرحناز شمس؛ محمد احسانی؛ مرجان صفاری؛ شهرام عروفزاد


3. مرور نظام‌مند تحقیقات حوزه فعالیت بدنی زمان فراغت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1398

10.22089/res.2019.7814.1731

علی ضیائی؛ نجف آقایی؛ مرجان صفاری؛ رضا یوسفی زنوز


4. بررسی عوامل محیط بیرونی مؤثر بر توسعه ورزش قهرمانی زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

10.22089/res.2020.8436.1803

زهرا ملکی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ مینا ملائی


5. عوامل موثر بر حمایت مالی از رویدادهای ورزش دانش‌آموزی و ارائه مدل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

10.22089/res.2020.8332.1793

محمد جعفری؛ مهرزاد حمیدی؛ سید نصرالله سجادی؛ حسین رجبی


6. تبیین جایگاه ورزش همگانی در اندیشه رهبر معظم انقلاب با رویکرد تحلیل محتوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

10.22089/res.2020.8208.1779

جاوید پورعبدی؛ وحید ساعت چیان؛ محمد کشتی دار


7. شناسایی و مدل‌یابی مؤلفه‌ها و شاخص‌های ارزیابی کارآفرینی دانشگاهی در دانشکده‌های علوم ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1399

10.22089/res.2020.8812.1867

امیر رحیمی؛ محمد احسانی؛ مرجان صفاری؛ رسول نوروزی سید حسینی


8. تحلیل عوامل اثرگذار بر مدیریت عملکرد در سازمان‏های ورزشی (مطالعه موردی: فدراسیون ورزش دانش‏آموزی و دفتر تربیت‏بدنی و فعالیت‏های ورزشی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1399

10.22089/res.2020.8881.1877

سحر سهیلی پیشکناری؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمدحسن قلیزاده


9. شناسایی راهبرد مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان با استفاده از رویکرد پویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

10.22089/res.2020.8682.1846

لیلا مصلحی؛ محمود گودرزی؛ آمنه خدیور؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


11. مطالعه تطبیقی رویکردهای انتخاب و بکارگیری معلم تربیت بدنی و ورزش در ایران با کشورهای آمریکا، انگلستان، ژاپن و مالزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

10.22089/res.2020.9192.1922

علی اصغر مهرپور؛ حبیب هنری؛ غلام علی کارگر


12. نقش نهادهای تربیتی در نهادینه‌سازی فرهنگ و آداب حضور در استادیوم‌های فوتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1399

10.22089/res.2020.9193.1921

سپیده شبانی؛ شهرام شفیعی؛ رسول فرجی؛ بهبود یاریقلی؛ مهرعلی همتی نژاد


13. تدوین الگوی مفهومی هوشمندسازی هنرستان‌های تربیت‌بدنی با رویکرد مدرسه یادگیرنده و پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1399

10.22089/res.2020.8836.1872

شبنم فرضی خالدی؛ شهاب بهرامی؛ بهرام یوسفی


14. تاثیر اجرای برنامه جهانی «من می‌توانم» بر تغییر نگرش دانش‌آموزان ایرانی نسبت به ورزش فراگیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1399

10.22089/res.2020.9169.1918

محمد پورکیانی؛ علی Afrouzeh؛ محمد رضا برومند؛ سحر سهیلی


15. تاثیر توانمندسازی بر خودکارآمدی و عملکرد شغلی دبیران تربیت‌بدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1399

10.22089/res.2020.9011.1912

معصومه گل صنم لو؛ مهرزاد حمیدی؛ حسین رجبی نوش آبادی؛ نصرالله سجادی


16. مطالعه تطبیقی ورزش مدارس کشورهای فنلاند، دانمارک، آلمان، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1399

10.22089/res.2020.9167.1917

صدیقه جمشیدی عینی؛ سید محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی


17. شناسایی شگفتی‌سازها و پیشران‌های مؤثر بر آیندۀ ورزش تربیتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

10.22089/res.2020.9408.1953

رسول نظری؛ جواد شهولی کوه شوری؛ احمدرضا عسکری


18. طراحی الگوی توسعه سرمایه انسانی ورزش دانشگاهی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1399

10.22089/res.2021.9490.1961

فاطمه آزرم؛ پریوش نوریخش؛ مهوش نوربخش؛ حسین سپاسی


19. طراحی چارچوب شایستگی سواد بدنی دانشجویان - رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1399

10.22089/res.2020.9253.1932

مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ خاطره محمدجعفری؛ پرستو نبیئی؛ پریسا معارف؛ فاطمه میرغفاری؛ راحیل ناصری جهرمی؛ زهرا حسامپور


20. تحلیلی بر المپیادهای ورزش دانشجویی ( ارائه الگو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

10.22089/res.2021.9727.1994

محسن اسمعیلی؛ احمد محمودی؛ محمد پورکیانی؛ رضا قاسم نژاد


21. تأثیر طردشدگی در محیط کار بر بی‌ نزاکتی سازمانی با نقش میانجی قصد ترک شغل معلمان تربیت بدنی منطقه سیستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

10.22089/res.2021.9742.1996

راضیه شیخی؛ ناصر ناستی زایی


22. ارائه مدل مفهومی توسعه سواد بدنی در ایران: بکارگیری نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

10.22089/res.2021.9268.1933

مصطفی محمدزاده؛ محمود شیخ؛ داوود حومینیان؛ فضل الله باقرزاده؛ انوشیروان کاظم نژاد


23. تجربه زیسته پناهندگان افغانستانی از موانع مشارکت در ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

10.22089/res.2021.9631.1980

علی افروزه؛ نصرالله سجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ رسول صادقی


24. شناسایی ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﻣﻮﺛﺮ بر مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی تفریحی دانشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

10.22089/res.2021.9782.2001

هادی عبداللهی فر؛ علی محمد صفانیا؛ مهدی نمازی زاده؛ شیوا ازادفدا


25. الگوی پارادایمی توسعه‌ی تولیدات علمی در حوزه ورزش دانش‌آموزی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1400

10.22089/res.2021.9809.2009

میثم عسگر شمسی؛ حمید قاسمی؛ معصومه حسینی


26. شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر آموزش مجازی واحد تربیت بدنی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در دوران شیوع ویروس کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

10.22089/res.2021.9312.1940

سعیده کاشانی؛ محمد کشتی دار؛ رضا حیدری؛ مهدی اصفهانی؛ فخرالسادات طباطبائیان


27. واکاوی عوامل موثر بر مشارکت پایدار در ورزش دانشجویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

10.22089/res.2021.10027.2043

محمد حسین محسنی چلک؛ فرشاد امامی؛ محمدحسین قربانی؛ رسول طریقی


28. تأثیر روابط مبتنی بر اعتماد و تناسب فرد- شغل بر توانمندسازی روانشناختی و نگهداشت شغلی معلمان ورزش با نقش میانجی تناسب فرد- سازمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1400

10.22089/res.2021.9876.2019

شهرام نظری؛ کامران عیدی پور؛ معصومه بخیت


29. ارائة مدل بهبود هویت قومی از طریق ورزش حرفه‌ای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22089/res.2021.9065.1903

عباس اسدی؛ ابراهیم خوشنام؛ محمد صادق افروزه؛ یونس محمدزاده؛ حسین دست بر حق


30. نظارت و ارزیابی عملکرد ادارات کل تربیت بدنی و فوق‌برنامه دانشگاه‌های کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

10.22089/res.2021.9671.1984

محمد پورکیانی؛ امین دهقان قهفرخی؛ مصطفی افشاری؛ محسن اسمعیلی؛ حمیدرضا مقصودی؛ مهدیه سراجی


31. کاوش راهبرد ها و پیامد های تأسیس شرکت های زایشی دانشگاهی در صنعت ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.22089/res.2021.10438.2089

سحر پیرجمادی؛ حبیب هنری؛ احمد محمودی


32. تاثیر آموزش تلفیقی ریاضی با بازی‌های حرکتی بر پیشرفت یادگیری ریاضی و عملکرد شناختی دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.22089/res.2021.10349.2081

طاهره ندایی؛ محدثه حسین زاده


33. مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی در زمان همه گیری ویروس کووید 19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

10.22089/res.2021.10432.2088

فاطمه نادریان؛ امین خطیبی؛ صدیقه حیدری نژاد


34. تدوین مدل عوامل موثر در اثربخشی آموزش مجازی درس تربیت بدنی عمومی در شرایط همه گیری کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

10.22089/res.2021.10469.2092

محمد حسن عبدالهی؛ سجاد غلامی ترکسلویه؛ مهدی عباسیان


35. تعیین اولویت های راهبردی تربیت بدنی در مدارس بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22089/res.2021.10144.2060

مهرزاد حمیدی؛ نازنین راسخ؛ محمد رحیم


36. طراحی مدل برند شخصی معلمان تربیت بدنی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22089/res.2021.10974.2129

فریبرز رمضانی؛ محمد کشتی دار؛ مرتضی عظیم زاده؛ زهرا سادات میرزازاده


37. پایش راهبردهای مقابله‌ای جهت تعدیل چالش‌های استراتژیک ناشی از همه‌گیری کووید-19 در فدراسیون‌های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.22089/res.2021.10570.2103

جواد شهلایی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ فرزاد غفوری؛ فرزانه مظلومی سوینی


38. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانش‌آموزان هنرستان‌های تربیت بدنی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.22089/res.2021.10616.2107

ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ مهرزاد حمیدی؛ هادی پورحاجی


39. تبیین عوامل موثر بر طراحی ساختار های سازمانی سازگار برای ادارات تربیت بدنی دانشگاه های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.22089/res.2021.10941.2126

محبوبه اللهیاری؛ زهرا سادات میرزازاده؛ محمد کشتی دار؛ غلامرضا ملک زاده


40. آسیب‌شناسی ارزشیابی درس تربیت‌بدنی در مدارس متوسطه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.22089/res.2021.10949.2127

علی محمد صفانیا؛ طیبه ارشاد؛ ابوالفضل فراهانی؛ رضا نیک بخش


41. اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر راهبردهای تنظیم هیجان و خودکارآمدی ورزشی کودکان/ نوجوانان ورزشکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.22089/res.2021.10179.2065

سیاوش خداپرست؛ حسن عبدی؛ هاشم اسماعیلی؛ وحید بخشعلی پور


42. طراحی الگوی توسعه پایدار ورزش زنان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.22089/res.2020.8991.1892

شیرین محمدامینی؛ سیروس احمدی؛ مجید سلیمانی