مقاله پژوهشی

تبیین و اعتبارسنجی عوامل مؤثر بر پرورش استراتژیست در سازمان های ورزشی (مطالعه موردی: ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور)

فریده تقی پور جهرمی؛ مسعود نادریان جهرمی؛ سیده عذرا میرکاظمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

10.22089/res.2022.11776.2190